OLSUN sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji w zakresie TIK źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku Olsun Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu TIK, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu: Celem projektu jest wprowadzenie platformy pomagającej w pozyskiwaniu zleceń i wyszukiwaniu zleceniodawców na usługi z branży IT.

Wartość projektu: 614 960,64 zł
Kwota dofinansowania: 399 974,40 zł

Back to top of page