Projekty UE

Realizowane projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Projekty w realizacji

OLSUN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt budowy farmy fotowoltaicznej ŁOWISKO realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 ÷ 2020 – obszar czystej energii, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

Tytuł Projektu: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,3 MW w gminie Kamień”

Opis projektu: Celem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,3 MW w gminie Kamień.

Zapytanie ofertowe (data publikacji 07.09.2022 r.)

 1. Zapytanie ofertowe (pobierz)
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (pobierz)
 3. Załącznik nr 2 do nr 6 – Oświadczenia (pobierz)
 4. Załącznik nr 8 – Minimalne wymagania techniczne (pobierz)
 5. Załącznik nr 9 – Projekt umowy (pobierz)
 6. Załącznik nr 13 – Porozumienie (pobierz)
 7. Załącznik nr 14 – Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia (pobierz)
 8. Załącznik nr 15 – Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową (pobierz)
 9. Załącznik nr 16 – Oświadczenie ZUS, KRUS, US (pobierz)

Aktualizacja zapytania ofertowego (data publikacji 08.09.2022 r.)

 1. Zapytanie ofertowe (pobierz)
 2. Załącznik nr 9 – Projekt umowy (pobierz)

Aktualizacja zapytania ofertowego (data publikacji 21.09.2022 r.)

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (pobierz)

Ogłoszenie opublikowane na portalu Baza Konkurencyjności

Wybór wykonawcy (data publikacji 18.10.2022 r.)
W dniu 17.10.2022 r. wybrana została oferta firmy Great Solar Sp. z o.o.. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny oferta uzyskała największą liczbę punków.